Overslaan naar content

Privacy Policy

PRIVACYBELEID

HAMELIN (HOLDHAM) Groep en haar diverse dochterondernemingen (HAMELIN) eerbiedigen de rechten en vrijheden van personen en hebben de bescherming van hun persoonsgegevens hoog in het vaandel staan.

Om transparantie te garanderen, heeft HAMELIN dit privacybeleid (het "Privacybeleid") opgesteld voor de gebruikers ("U") van de carrièrewebsite hamelin.recruitee.com (de "Website").

Het Privacybeleid geldt in aanvulling op de Leveringsvoorwaarden van de Website. Het is bedoeld om:

1. de verklaringen van HAMELIN met betrekking tot de bescherming van uw gegevens uiteen te zetten;2. u te informeren over uw rechten; en3. informatie te verstrekken over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.

Begrippenlijst

 • Persoonsgegevens: informatie waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, een post- of e-mailadres, een foto, een telefoonnummer, een bankrekeningnummer of andere gegevens waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: de persoon of organisatie die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, bewaren, gebruiken of structureren, etc.

I. Verklaringen van HAMELIN

HAMELIN is een samenwerking aangegaan met de externe organisatie RECRUITEE B.V. voor een beter recruitmentproces. Het plaatsen van vacatures, het verwerken van sollicitaties en alle werkzaamheden tijdens het wervingsproces worden nu door geautoriseerde HAMELIN-teams uitgevoerd via het RECRUITEE-platform.

 • Wat zijn de verklaringen van HAMELIN met betrekking tot gegevensverwerking?

HAMELIN verklaart uw gegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant te verwerken en deze zo regelmatig mogelijk bij te werken.

Om ervoor te zorgen dat HAMELIN voldoet aan haar verschillende verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming, heeft zij een Functionaris voor gegevensbescherming (“FG”) benoemd. Deze is te bereiken via: data.protection@hamelinbrands.zendesk.com.

 • Wat zijn de verklaringen van HAMELIN met betrekking tot het bewaren van uw gegevens?

HAMELIN verklaart uw gegevens uitsluitend te zullen gebruiken voor zolang als dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Bij het reageren op een vacature of een open sollicitatie verplicht Hamelin zich ertoe alle persoonsgegevens die zijn verzameld na 365 dagen te vernietigen. In het geval dat HAMELIN uw persoonsgegevens voor doeleinden met betrekking tot werving wil bewaren, ontvangt u per e-mail een verzoek om uw toestemming te vernieuwen.

 • Wat zijn de verklaringen van HAMELIN met betrekking tot de beveiliging van uw gegevens?

HAMELIN informeert u dat er fysieke, elektronisch en administratieve veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, daaronder begrepen het gebruik van uitgebreide firewalls en wachtwoorden, om de toegang tot uw persoonsgegevens te beveiligen.

 • Wat zijn de verklaringen van HAMELIN met betrekking tot de doorgifte van uw gegevens?

Omdat sommige van de dienstverleners en dochterondernemingen van HAMELIN buiten de Europese Unie gevestigd zijn, is het mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven naar derde landen buiten de EU. HAMELIN zorgt ervoor dat de passende waarborgen zoals die verplicht zijn op grond van Europese regelgeving worden doorgevoerd.

Zo houdt HAMELIN toezicht op alle doorgiften naar haar dochterondernemingen buiten de Europese Unie door middel van het mechanisme van de Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Met betrekking tot doorgifte naar en door haar dienstverleners zorgt HAMELIN ervoor dat deze vallen binnen het kader van de passende waarborgen, daaronder begrepen de Bindende Bedrijfsvoorschriften, de Privacy Shield-certificatie en de Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.II. Uw rechten

 • Wat zijn uw rechten?

Volgens de huidige wetgeving hebt u de volgende rechten:

- het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens;

- het recht om te verzoeken om rectificatie of verwijdering daarvan.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Bovenstaande rechten kunt u op twee manieren uitoefenen:

- Voor rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens klikt u op de toepasselijke links onderaan de automatische e-mail die ontvangst van uw sollicitatie op een vacature bevestigt. Na rectificatie of verwijdering van uw profiel wordt een bevestigingsmail verzonden.

- Indien u andere vragen heeft betreffende uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via corporate.privacy@hamelinbrands.com.III. De verwerking van uw gegevens

 • Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke is HOLDHAM, met hoofdkantoor aan de 1, Rue du Campus, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR,FRANCE (“wij”).De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij het aan u bieden van de best mogelijke diensten en het verkrijgen van statistieken over bezoeken aan onze Website.Om u duidelijke informatie te kunnen verstrekken over de verwerking van uw gegevens, hebben wij onderstaande tabel opgesteld.

 • Welke gegevens lezen en verzamelen wij?

Wij lezen:- uw browsertaal;- uw IP-adres.

Wij verwerken deze gegevens om:- uw ervaring op de website te verbeteren;- de website te laten werken.

Wij verzamelen:– uw IP-adres en uw browsergegevens;– de gegevens die u verstrekt via het contactformulier (d.w.z. uw e-mailadres, uw naam en achternaam en uw IP-adres)- Uw voornaam en achternaam- Uw e-mailadres- Uw telefoonnummer- Uw foto- Uw c.v. en begeleidende brief- Informatie of documenten die u ons na uw sollicitatie per e-mail hebt verzonden- Uw LinkedIn-profiel (indien gebruikt om te solliciteren op een vacature)- Uw Indeed-profiel (indien gebruikt om te solliciteren op een vacature)- Alle correspondentie die per e-mail heeft plaatsgevonden- De notities en beoordelingen van de door Hamelin geautoriseerde teams- Uw antwoorden op eventuele vragenlijsten- De geschiedenis van de werkzaamheden betreffende de informatie van u als kandidaat

Wij verwerken deze gegevens om:– technische en publieksgerelateerde statistieken te verkrijgen;– om te reageren op uw verzoeken;– om spam tegen te gaan- controleer en beheer uw sollicitatie vanuit het oogpunt van een recruiter • Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

Uw gegevens worden doorgegeven aan onze medewerkers die bevoegd zijn om ze te verwerken op grond van hun functie, alsmede aan onze dienstverleners die daartoe toegang moeten hebben om de diensten van de Website te kunnen exploiteren of te verbeteren.

Wij zorgen ervoor dat deze laatsten de waarborgen bieden die noodzakelijk zijn voor de bescherming van uw gegevens.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door LinkedIn en Indeed (om de functies "Solliciteren via LinkedIn" en "Solliciteren via Indeed" mogelijk te maken) en door Recruitee. LinkedIn, Indeed en Recruitee gebruiken mogelijk cookies. U kunt hun respectievelijke privacybeleid op hun websites vinden:

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden of gegevens doorverkopen of verhuren aan externe organisaties.

COOKIEBELEID

De website www.hamelin.recruitee.com (de “Website”) maakt gebruik van verschillende cookies. Om u te informeren over het gebruik van deze cookies en de manier waarop u die kunt uitschakelen, heeft HAMELIN dit Cookiebeleid opgesteld.

HAMELIN is een samenwerking aangegaan met de externe organisatie RECRUITEE B.V. voor een beter recruitmentproces. Het plaatsen van vacatures, het verwerken van sollicitaties en alle werkzaamheden tijdens het wervingsproces worden nu door geautoriseerde HAMELIN-teams uitgevoerd via het RECRUITEE-platform. 

 • Wat zijn cookies en hoe werken ze?

Cookies zijn kleine bestandjes die worden geplaatst of gelezen op uw apparatuur (computer, tablet, smartphone, etc.), bijvoorbeeld als u een website bezoekt of een mobiele applicatie installeert.

Voor de registratie van deze cookies op uw apparaat en het lezen daarvan is uw voorafgaande toestemming nodig, met een paar uitzonderingen (functionele technische cookies zonder welke de website niet zou werken). Als u de Website voor het eerst bezoekt, verschijnt er een informatiebanner in beeld op de pagina die u bezoekt om u te informeren (i) over het bestaan van cookies en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en (ii) dat u, als u uw browsersessie voortzet, instemt met het plaatsen van cookies op uw apparaat door ons en door derden. Deze banner geeft u ook direct toegang tot deze cookie-informatiekennisgeving.

In overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL hebben cookies een beperkte levensduur van 13 maanden.

 • Welke categorieën cookies worden op de Website gebruikt?

Op de Website worden verschillende cookies gebruikt. Deze kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Functionele technische cookies: deze cookies zijn nodig voor de juiste werking en het juiste gebruik van de Website. Deze worden gebruikt om u een optimale browser-ervaring te bieden, om te zorgen voor een goede doorstroom bij het tonen van uw webpagina’s en voor het bewaren van uw inloggegevens en taalvoorkeuren.
 • Prestatiecookies: met deze cookies kunnen wij statistieken vaststellen over de frequentie waarmee gebruik wordt gemaakt van de Website, en kunnen wij bijvoorbeeld vaststellen hoe vaak de Website wordt bezocht en welke pagina’s het meest en het minst worden bezocht, evalueren hoe gebruikers op de Website browsen en mogelijke storingen vaststellen. Zo kunnen wij met deze cookies de Website voortdurend verbeteren.

Deze verschillende categorieën cookies kunnen door externe ondernemingen worden geplaatst (externe cookies). Voor meer informatie over hoe zij deze externe cookies plaatsen en gebruiken, verwijzen wij naar hun privacybeleidsdocumenten (zie hierna).

 • Hoe kunt u cookies beheren?

U hebt verschillende mogelijkheden om de installatie van cookies op uw apparaat te accepteren of te weigeren. Het is echter van belang dat u weet dat het blokkeren van bepaalde soorten cookies uw browser-ervaring op de Website negatief kan beïnvloeden. Zo is het mogelijk dat u, als u functionele technische cookies blokkeert, niet langer toegang hebt tot bepaalde onderdelen van de Website of bepaalde diensten.

Niet-parameteriseerbare prestatiecookies:

 • Google Analytics

https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=EU

 • YouTube (en andere video-diensten)

https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=EU

Niet-parameteriseerbare functionele technische cookies

 • LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 • Indeed

https://www.indeed.com/legal

 • Recruitee

https://recruitee.com/en/privacy

 • Cookiebeheer via uw internetbrowser

Met de instellingen van uw browser kunt u eenvoudig en kosteloos kiezen of u de registratie van cookies op uw apparaat op enig moment wilt accepteren:

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over cookies.