Idź do zawartości

Privacy PolicyPOLITYKA PRYWATNOSCI

Poszanowanie praw i wolności osób fizycznych oraz ochrona ich danych osobowych znajduje się w centrum zainteresowania Grupy HAMELIN (HOLDHAM) i jej różnych spółek zależnych („HAMELIN”).

W celu zapewnienia przejrzystości spółka HAMELIN opracowała niniejszą politykę prywatności („Polityka prywatności”) dla użytkowników („Użytkownicy”) strony hamelin.recruitee.com („Strona internetowa”).

Polityka prywatności stanowi uzupełnienie Regulaminu korzystania. Ma ona na celu:

1. Zakreślenie zobowiązań HAMELIN w zakresie ochrony danych,2. Poinformowanie Użytkownika o przysługujących mu prawach oraz3. Przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych

Krótki słownik:

 • Dane osobowe: informacje, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują osobę, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, zdjęcie, numer telefonu, numer konta bankowego lub wszelkie inne dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej;
 • Administrator danych: osoba lub organizacja, która określa cele i środki przetwarzania danych osobowych;
 • Przetwarzanie: wszelkie operacje lub serie operacji stosowane w odniesieniu do danych osobowych lub zbiorów danych, takie jak gromadzenie, przechowywanie, wykorzystanie, strukturyzowanie itp.I. Zobowiązania HAMELIN

Spółka HAMELIN zawarła partnerstwo z niezależną spółką RECRUITEE B.V., by usprawnić zarządzanie procesem rekrutacji. Za umieszczanie ofert pracy, przetwarzanie wniosków oraz wszystkie czynności realizowane w ramach procesu rekrutacji poprzez platformę RECRUITEE odpowiadają aktualnie upoważnione zespoły HAMELIN.

 • Jakie są zobowiązania HAMELIN w zakresie przetwarzania danych?

HAMELIN zobowiązuje się przetwarzać dane zgodnie z prawem, w uczciwy i przejrzysty sposób oraz aktualizować je tak regularnie, jak to możliwe.

W celu zapewnienia przestrzegania przez nią różnych obowiązków w zakresie ochrony danych, HAMELIN wyznaczyła inspektora ochrony danych („IOD”). Można skontaktować się z nim pod następującym adresem: data.protection@hamelinbrands.zendesk.com.

 • Jakie są zobowiązania HAMELIN w zakresie przechowywania danych?

HAMELIN zobowiązuje się przechowywać dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów w zakresie ich przetwarzania. W ramach odpowiedzi na ofertę pracy lub nieproszony wniosek spółka Hamelin zobowiązuje się zniszczyć wszystkie zgromadzone dane osobowe po upływie 365 dni. W przypadku gdy spółka HAMELIN zechce zatrzymać dane osobowe Użytkowników w celach związanych z rekrutacją, wyśle pocztą elektroniczną stosowny wniosek o odnowienie zgody.

 • Jakie są zobowiązania HAMELIN w zakresie bezpieczeństwa danych?

HAMELIN informuje, że wprowadzone zostały fizyczne, elektroniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa, w tym zastosowane rozszerzonych wersji zapór sieciowych oraz haseł w celu zabezpieczenia dostępu do danych osobowych.

 • Jakie są zobowiązania HAMELIN w zakresie transferu danych?

Z uwagi na to, że niektórzy dostawcy usług, a także spółki zależne HAMELIN znajdują się poza Unią Europejską, dane mogą być przekazywane do państw trzecich spoza UE. HAMELIN zapewnia wprowadzenie odpowiednich gwarancji przewidzianych w europejskich przepisach prawa.

W związku z tym HAMELIN nadzoruje przekazywanie wszelkich danych podmiotom zależnym zlokalizowanym poza Unią Europejską za pomocą standardowego mechanizmu klauzul umownych Komisji Europejskiej.

W odniesieniu do przekazywania danych jej usługodawcom i przez jej usługodawców, HAMELIN zapewnia, że dane te są objęte odpowiednimi gwarancjami, w tym obowiązującymi regulaminami korporacyjnymi, certyfikatem Tarczy Prywatności i standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej.II. Prawa Użytkownika

 • Jakie prawa przysługują Użytkownikowi?

Zgodnie z obecnymi przepisami prawa Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

- Prawo żądania od administratora danych zapewnienia dostępu do danych osobowych Użytkownika.

- Prawo żądania poprawienia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

 • W jaki sposób egzekwować swoje prawa?

Użytkownicy mogą wykonywać ww. prawa na dwa sposoby:

- by złożyć wniosek o sprostowanie lub usunięcie swoich danych osobowych, należy kliknąć na przekazane w tym celu linki na dole przekazanego automatycznie pocztą elektroniczną komunikatu potwierdzającego otrzymanie wniosku złożonego w ramach oferty o pracę. Po sprostowaniu lub usunięciu profilu użytkownika wysyłany jest pocztą elektroniczną komunikat z potwierdzeniem.

- W sprawie innych wniosków dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z nami elektronicznie na następujący adres: corporate.privacy@hamelinbrands.comIII. Przetwarzanie danych

 • Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Administratorem danych jest firma HOLDHAM z siedzibą pod adresem 1, Rue du Campus, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR („my”).Przetwarzanie danych Użytkownika opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest świadczenie najlepszych usług i uzyskiwanie statystyk odwiedzin naszego Serwisu.W celu przedstawienia jasnych informacji na temat przetwarzania danych przygotowaliśmy poniższą tabelę.

 • Jakie dane odczytujemy i gromadzimy?

Odczytujemy:- Język przeglądarki Użytkownika-  Adres IP Użytkownika

Przetwarzamy te dane w celu:-  Ułatwienia korzystania z naszego serwisu- Umożliwienia funkcjonowania serwisu

Gromadzimy:– Dane dotyczące adresu IP oraz dane przeglądania Użytkownika– Dane podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym (tj. adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres IP).

Przetwarzamy te dane w celu:– Uzyskiwania statystyk technicznych i dotyczących odbiorców,– Udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika,– Zwalczania wiadomości spam

Gromadzimy następujące dane Użytkowników: - imię i nazwisko- adres poczty elektronicznej- numer telefonu- zdjęcie- CV i list przewodni- wszelkie informacje lub dokumenty przysłane nam pocztą elektroniczną w związku z wnioskiem- profil LinkedIn (jeżeli jest stosowany w związku z ofertą pracy)- profil Indeed (jeżeli jest stosowany w związku z ofertą pracy)- wszelką korespondencję przekazaną pocztą elektroniczną- notatki i oceny wpisane przez upoważnione zespoły Hamelin- odpowiedzi Użytkowników na ewentualne kwestionariusze- historię operacji wykonanych na danych kandydata

Przetwarzamy te dane w celu:- Ocena i zarządzanie wnioskami Użytkowników w celach rekrutacyjnych

 • Komu przydzielane są dane Użytkownika?

Dane Użytkownika przydzielane są członkom personelu upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie zakresu ich obowiązków, a także naszym usługodawcom, którzy wymagają dostępu do nich w celu obsługi lub ulepszenia usług Serwisu.

Gwarantujemy, że ci ostatni zapewniają gwarancje niezbędne do ochrony danych Użytkownika.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez serwisy LinkedIn i Indeed (by umożliwić skorzystanie z funkcji „Apply via LinkedIn” oraz „Apply via Indeed”) oraz przez Recruitee. Serwisy LinkedIn, Indeed i Recruitee mogą stosować pliki cookies. Ich polityka prywatności dostępna jest na odpowiednich stronach:

Nie wykorzystujemy danych w żadnym innym celu oraz nie odsprzedajemy ani nie wynajmujemy żadnych danych podmiotom zewnętrznym.

POLITYKA PLIKOW COOKIE

Serwis internetowy www.hamelin.recruitee.com („Serwis”) wykorzystuje różne pliki cookie. HAMELIN opracowała niniejszą Politykę plików cookie w celu poinformowania użytkowników o wykorzystaniu plików cookie i sposobach ich wyłączenia.

Spółka HAMELIN zawarła partnerstwo z niezależną spółką RECRUITEE B.V., by usprawnić zarządzanie procesem rekrutacji. Za umieszczanie ofert pracy, przetwarzanie wniosków oraz wszystkie czynności realizowane w ramach procesu rekrutacji poprzez platformę RECRUITEE odpowiadają aktualnie upoważnione zespoły HAMELIN.

 • Czym są pliki cookie i w jaki sposób one działają?

Pliki cookie są to małe pliki umieszczane lub odczytywane na urządzeniu Użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) np. podczas odwiedzania strony internetowej lub instalacji aplikacji mobilnej.

Rejestracja lub odczytywanie tych plików cookie na urządzeniu wymaga uprzedniej zgody użytkownika, z pewnymi wyjątkami (funkcjonalne, techniczne pliki cookie, bez których strona by nie działała). Podczas pierwszej wizyty w Serwisie, na odwiedzanej stronie wyświetlany jest baner informujący (i) o występowaniu plików cookie i ich celu oraz (ii) iż kontynuując przeglądanie, użytkownik akceptuje umieszczenie plików cookie na jego urządzeniu przez nas i przez osoby trzecie. Baner ten zapewnia również bezpośredni dostęp do niniejszego oświadczenia zawierającego informacje o plikach cookie.

Zgodnie z zaleceniami Komisji CNIL okres użytkowania plików cookie jest ograniczony do 13 miesięcy.

 • Jakie kategorie plików cookie są umieszczane w Serwisie?

Serwis wykorzystuje różne pliki cookie; można je podzielić na wymienione poniżej kategorie:

- Funkcjonalne, techniczne pliki cookie: te pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania Serwisu. Są one używane w celu zapewnienia optymalizacji przeglądania stron internetowych, płynności ich wyświetlania oraz w celu zapisywania identyfikatorów i preferencji językowych.

- Analityczne pliki cookie: te pliki cookie umożliwiają nam tworzenie statystyk dotyczących częstotliwości korzystania z Serwisu, określając na przykład liczbę wizyt w Serwisie oraz najczęściej i najrzadziej odwiedzane strony, oceniając sposób przeglądania Serwisu przez użytkowników i identyfikując wszelkie potencjalne awarie. Tym samym umożliwiają nam one nieustanne doskonalenie Serwisu.

Te różne kategorie plików cookie mogą być wydawane przez firmy zewnętrzne (pliki cookie osób trzecich). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat sposobu, w jaki pliki cookie osób trzecich są przez nie wydawane i wykorzystywane należy zapoznać się z ich politykami prywatności (patrz poniżej).

 • W jaki sposób zarządzać plikami cookie

Istnieje kilka opcji umożliwiających zaakceptowanie lub odrzucenie instalacji plików cookie na urządzeniu. Ważne jest jednak, aby użytkownik wiedział, że jeśli zablokuje określone rodzaje plików cookie, może to negatywnie wpłynąć na korzystanie przez niego z Serwisu. Na przykład zablokowanie funkcjonalnych, technicznych plików cookie może spowodować brak dostępu do niektórych części Serwisu lub niektórych usług.

Cookies związane z wydajnością bez możliwości zmiany parametrów:

 • Google Analytics

https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=EU

 • YouTube (et autres services de vidéo)

https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=EU

Funkcjonalne techniczne pliki cookies bez możliwości zmiany parametrów:

 • LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 • Indeed

https://www.indeed.com/legal

 • Recruitee

https://recruitee.com/en/privacy

 • Zarządzanie plikami cookie za pomocą przeglądarki internetowej

Ustawienia przeglądarki pozwalają w dowolnym momencie, w prosty i darmowy sposób dokonać wyboru, czy na urządzeniu ma być akceptowane zapisywanie plików cookie:

Mamy nadzieję, że przedstawiliśmy wszystkie informacje potrzebne do zrozumienia, czym są pliki cookie.