Fortsätt till innehåll

Privacy Policy

SEKRETESSPOLICY

Respekt för enskilda personers fri- och rättigheter och skyddet av deras personuppgifter är mycket viktigt för HAMELIN (HOLDHAM) Group och dess olika dotterbolag (”HAMELIN”).

För att främja transparens har HAMELIN upprättat denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) för användarna (”Du”) av karriärwebbplatsen hamelin.recruitee.com (”Webbplatsen”).

Sekretesspolicyn kompletterar de allmänna användningsvillkoren för webbplatsen. Policyn syftar till att

1. Beskriva HAMELINs åtaganden när det gäller skyddet av dina uppgifter,2. Informera dig om dina rättigheter och3. Ge information om den behandling som utförs på dina uppgifter

Kortfattad ordbok:

 • Personuppgifter: information som direkt eller indirekt identifierar en person, till exempel ett namn, en postadress eller e-postadress, ett fotografi, ett telefonnummer, ett bankkontonummer eller andra uppgifter som gör det möjligt att identifiera en fysisk person;
 • Personuppgiftsbiträde: person eller organisation som fastställer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter;
 • Behandling: varje åtgärd eller serie åtgärder som tillämpas på personuppgifter eller datauppsättningar, såsom insamling, bevarande, användning, strukturering osv.

I. HAMELINs åtaganden

HAMELIN har ingått partnerskap med tredjepartsföretaget RECRUITEE B.V. i syfte att förbättra hanteringen av sin rekryteringsprocess. Utannonsering av jobberbjudanden, behandling av ansökningar och alla åtgärder som genomförs under rekryteringsprocessen utförs nu av auktoriserade HAMELIN-team via RECRUITEE-plattformen.

 • Vilka är HAMELINs åtaganden när det gäller databehandling?

HAMELIN åtar sig att hantera dina data lagenligt, rättvist och transparent och att uppdatera dem så regelbundet som möjligt.För att säkerställa att man följer de olika kraven på dataskydd har HAMELIN utsett ett uppgiftsskyddsombud (”DPO”). Den senare kan kontaktas på följande adress: data.protection@hamelinbrands.zendesk.com

 • Vilka är HAMELINs åtaganden när det gäller att bevara dina uppgifter?

HAMELIN åtar sig att endast spara dina uppgifter så länge som behövs för att uppnå ändamålen med behandlingen. När det gäller svar på ett jobberbjudande eller en spontanansökan förbinder sig Hamelin att förstöra alla personuppgifter som samlats in efter 365 dagar. I händelse av att HAMELIN vill behålla dina personuppgifter för ändamål som rör rekrytering, kommer du att få en begäran om förnyelse av ditt samtycke via e-post.

 • Vilka är HAMELINs åtaganden när det gäller säkerheten för dina uppgifter?

HAMELIN informerar dig om att fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsåtgärder har vidtagits, inklusive användning av utökade brandväggar och lösenord för att säkra åtkomst till dina personuppgifter.

 • Vilka är HAMELINs åtaganden när det gäller överföringen av dina uppgifter?

Eftersom några av HAMELINs tjänsteleverantörer och dotterbolag är belägna utanför Europeiska unionen kan dina uppgifter komma att skickas till tredje land utanför EU. HAMELIN säkerställer att de lämpliga garantierna som föreskrivs i EU-reglerna genomförs.

Därför övervakar HAMELIN alla överföringar som görs till dess dotterbolag utanför Europeiska unionen med hjälp av Europeiska kommissionens standardiserade avtalsklausuler.

När det gäller överföringar till företagets tjänsteleverantörer och av dess tjänsteleverantörer säkerställer HAMELIN att de omfattas av lämpliga garantier, inklusive bindande företagsregler, Privacy Shield-certifieringen och Europeiska kommissionens standardiserade avtalsklausuler.

II. Dina rättigheter

 • Vilka är dina rättigheter?

I enlighet med gällande lagstiftning har du följande rättigheter:

- Rätt att begära av personuppgiftsansvarig att få tillgång till dina personuppgifter;- Rätt att begära rättelse eller begränsning av de senare;

 • Så utövar du dina rättigheter

Du kan utöva de rättigheter som anges ovan på två sätt:

– För att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, klicka på länkarna för detta ändamål längst ner i det automatiska e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av en jobbansökan. En bekräftelse kommer att skickas efter rättelse eller radering av din profil.

– Om du har några andra önskemål om dina personuppgifter, kontakta oss på följande adress: corporate.privacy@hamelinbrands.com

III. Behandlingen av dina uppgifter

 • Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter?

Personuppgiftsansvarig är HOLDHAM, vars huvudkontor ligger på 1, Rue du Campus, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR (”vi”).

Behandlingen av dina uppgifter baseras på vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda dig bästa möjliga tjänster och inhämta statistik om besök på vår webbplats.

För att kunna ge dig tydlig information om behandlingen av dina uppgifter har vi skapat tabellen nedan.

 • Vilka uppgifter läser och samlar vi in?

Vi läser:- Din webbläsarens språk- Din IP-adress

Vi behandlar denna information för att:- Förbättra din upplevelse på webbplatsen- Skapa förutsättningar för att webbplatsen ska kunna fungera,

Vi samlar in:– Din IP-adress och din webbinformation.– De uppgifter som du har lämnat i kontaktformuläret (dvs. din e-postadress, ditt namn och efternamn och din IP-adress).

Vi behandlar denna information för att:– Inhämta teknisk och besöksrelaterad statistik,– För att svara på dina förfrågningar,– För att bekämpa skräppost

Vi samlar in:– Ditt för- och efternamn – Din e-postadress – Ditt telefonnummer – Ditt foto – Ditt CV och följebrev – All information eller dokument du har skickat till oss via e-post efter din ansökan – Din LinkedIn-profil (om den använts för en jobbansökan) – Din Indeed-profil (om den använts för en jobbansökan) – All korrespondens som skett via e-post – Anteckningar och bedömningar skrivna av Hamelins auktoriserade team – Dina svar på alla frågeformulär – Historiken över vad som gjorts med dina ansökningsdetaljer

Vi behandlar denna information för att:

- Utvärdera och hantera din ansökan med syfte på rekrytering

 • Vilka har tillgång till dina data?

Dina uppgifter tilldelas medlemmar av vår personal som är behöriga att behandla dem som en del av sina arbetsuppgifter, samt till våra tjänsteleverantörer som behöver dem för att driva eller förbättra webbplatstjänsterna.

Vi ser till att de senare ger de garantier som krävs för att skydda dina uppgifter.

Dina personuppgifter behandlas av LinkedIn och Indeed (för att möjliggöra funktionerna ”Ansök via LinkedIn” och ”Ansök via Indeed) och av Recruitee. LinkedIn, Indeed och Recruitee kan använda cookies. Du hittar deras integritetspolicyer på deras respektive webbplatser:

Vi använder inte dina uppgifter för något annat ändamål och vi kommer inte att sälja dem vidare eller hyra ut dem till externa enheter.

COOKIEPOLICY

Webbplatsen www.hamelin.recruitee.com (”webbplatsen”) använder sig av olika cookies. För att informera dig om användningen av dessa cookies och hur du inaktiverar dem har HAMELIN tagit fram denna Cookiepolicy.

HAMELIN har ingått partnerskap med tredjepartsföretaget RECRUITEE B.V. i syfte att förbättra hanteringen av sin rekryteringsprocess. Utannonsering av jobberbjudanden, behandling av ansökningar och alla åtgärder som genomförs under rekryteringsprocessen utförs nu av auktoriserade HAMELIN-team via RECRUITEE-plattformen. 

 • Vad är cookies och hur fungerar de?

Cookies är små filer som placeras eller läses på din enhet (dator, surfplatta, smartphone osv.), t.ex. när du besöker en webbplats eller installerar en mobilapp.

Registreringen av dessa cookies på din enhet och läsningen av dem förutsätter att du först har gett ditt medgivande till detta, med vissa undantag (funktionella tekniska cookies utan vilka webbplatsen inte skulle fungera). När du besöker webbplatsen för första gången visas en informationsbanner på sidan du besöker för att informera dig om (i) förekomsten av cookies och vad de används till och (ii) att du, genom att fortsätta navigera på webbplatsen, godkänner att cookies placeras på din enhet av oss och av tredje part. Denna banner ger dig även direkttillgång till detta cookiemeddelande.

I enlighet med rekommendationerna i CNIL har våra cookies en användbar livslängd som är begränsad till 13 månader.

 • Vilka är de kategorier av cookies som placeras på webbplatsen?

Olika cookies används på webbplatsen; de kan delas in i kategorierna som listas nedan:

- Funktionella tekniska cookies: dessa cookies krävs för korrekt funktion hos och användning av webbplatsen. De används för att ge dig en optimal webbupplevelse, säkerställa att visningen av dina webbsidor sker utan några avbrott och för att spara dina identifierare och språkinställningar.

- Prestandacookies: dessa cookies gör det möjligt för oss att ta fram statistik om hur ofta du använder webbplatsen, fastställa exempelvis antalet besök på webbplatsen och vilka sidor du besöker mest, samt senast besökta sidor, analysera användarnas navigering på webbplatsen och identifiera eventuella fel. På så sätt gör de att vi hela tiden kan förbättra webbplatsen.

Dessa olika kategorier av cookies kan utfärdas av utomstående företag (cookies från tredje part). För mer information om hur de utfärdar och använder dessa cookies från tredje part hänvisar vi till deras sekretesspolicies (se nedan).

 • Så hanterar du cookies

Det finns flera alternativ som gör att du kan godkänna eller avvisa att cookies placeras på din enhet. Det är dock viktigt att du förstår att om du blockerar vissa typer av cookies så kan detta påverka din webbupplevelse på webbplatsen negativt. Om du till exempel blockerar funktionella tekniska cookies, har du kanske inte längre tillgång till vissa delar av webbplatsen eller vissa tjänster.

Icke-programmerbara prestandacookies:

 • Google Analytics

https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=EU

 • YouTube (och andra videotjänster)

https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=EU

Icke-programmerbara funktionscookies:

 • LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 • Indeed

https://www.indeed.com/legal

 • Recruitee

https://recruitee.com/en/privacy

 • Cookiehantering via din webbläsare

Inställningarna i din webbläsare gör att du enkelt och utan kostnad kan välja om du vill acceptera att cookies sparas din enhet när som helst:

Vi hoppas att vi har gett dig all information du behöver för att förstå vad cookies är.